彩票排列三走势图|2019排列三走势图表
首頁 >公司大全 >Siodemka查詢

抱歉!

您查詢的"1600822407435 申通快遞"無記錄。

快遞公司參數異常:單號不存在或者已經過期

參與評價
對本次快遞服務進行評價
電話: 已簽收耗時

快遞網APP掃描下載

關于Siodemka

MISJA

Nadrz?dnym celem naszej pracy jest satysfakcja wszystkich Klientów. To im podporz?dkowujemy nasze dzia?ania gwarantuj?c najwy?sz? jako?? us?ug poprzez ci?g?e doskonalenie systemu zarz?dzania jako?ci?.

SIóDEMKA DZI?

Od 15 lat codziennie dor?czamy dziesi?tki tysi?cy dokumentów i paczek na terenie ca?ego kraju. Kilka tysi?cy naszych pracowników w 40 oddzia?ach codziennie dok?ada wszelkich starań, by sprosta? oczekiwaniom ponad 60 000 klientów, wysy?aj?cych ponad dwa i pó? miliona przesy?ek miesi?cznie. Zró?nicowany pakiet us?ug, wspierany przez zaawansowane interaktywne narz?dzia zarz?dzania przesy?kami s? odpowiedzi? na potrzeby nowoczesnego biznesu.

DOCENILI NAS

Nasze starania zosta?y docenione przez naszych Klientów. Po raz czwarty z rz?du zwyci??y?li?my w programie Laur Klienta, otrzymuj?c tym samym presti?owe wyró?nienie specjalne - god?o Grand Prix w kategorii "Us?ugi Kurierskie - przesy?ki krajowe". Jeste?my tak?e dwukrotnymi laureatami programu Firma Przyjazna Klientowi (2010, 2011), którego tytu? jest zwieńczeniem naszych starań, maj?cych na celu uzyskanie najwy?szej jako?ci obs?ugi Klientów.

Z przyjemno?ci? informujemy tak?e o nowym wyró?nieniu - Siódemka zosta?a laureatem rankingu Diamenty Forbes'a 2012 i tym samym znalaz?a si? w gronie przedsi?biorstw najszybciej zwi?kszaj?cych swoj? warto??.

Nasza firma uczestniczy w programie "S?ucham swoich Klientów". Jest to wyrazem naszej troski, o jak najwy?sz? jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug. Twoja opinia pozwoli nam doskonali? proces obs?ugi wszystkich naszych Klientów.

熱門快遞品牌推薦

二維碼
彩票排列三走势图 万能四码基础运用 万人炸金花下载真人版 11选5怎样买稳 飞禽走兽程序员打法 给大家介绍一个赚钱软件 关于网上抢庄牛牛规律 后一5码倍投计划表 鱼丸游戏官网 最新打鱼棋牌游戏 28全包模式分配